Condities en voorwaarden verhuur "Andalusië-Sportief" accommodaties

Accommodatie en activiteiten: 
Reserveren: 
De Andalusië Sportief Actieve Vakanties, kunnen kun uitsluitend per e-mail (zie Contact Formulier op deze site) geboekt worden. Geef óók je persoonlijke telefoonnummer op, zodat we in onvoorziene omstandigheden, je direct kunnen bereiken. Na aanvraag van beschikbaarheid van de gewenste accommodatie en periode ontvang je een bevestiging per e-mail toegestuurd. In geval de gewenste accommodatie niet voor je arrangement beschikbaar is, bieden wij eveneens een alternatieve en gelijkwaardige accommodatie aan. Wij reageren normaal gesproken binnen een paar uur, mocht dat niet het geval zijn, bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden zoals uitval van het internet, dan nemen we telefonisch contact met je op. Natuurlijk kun je direct met ons sms'en of bellen op 0034629031167
Tijd om reis te plannen:
Na ontvangst van de beschikbaarheids aanvraag, houden wij deze accommodatie 5 dagen voor je geblokkeerd om je in de gelegenheid te stellen, tickets, transfer of huurauto etc. te plannen en informeer je ons desbetreffend met datum, vluchtnummer en aankomsttijd zodra deze gegevens voor de planning bij ons bekend zijn. Tijdens deze periode kun je de aanvraag kosteloos annuleren. Bij het niet binnen 5 dagen, aan ons bekend geven van de hierboven vermelde gegevens, heeft "Andalusië-Sportief" het recht de reservering éénzijdig, kosteloos jegens de aanvrager te annuleren. De hier vermelde "voorwaarden" zijn  bindend en bij het aanvragen van een offerte voor een verblijf, geef je aan hiermede akkoord te zijn.

Aanbod Andalusië-Sportief: 
Andalusië Sportief biedt "Accommodaties voor Actieve Vakanties in Andalusië" aan in de streek Axarquia in het algemeen en het "witte dorp" Cómpeta in het bijzonder. Het accommodatie aanbod voor de verschillende vakantie activiteiten zoals wandelen, fietsen of paardrijden door "Andalusië-Sportief" kan onderling verschillend zijn. "Wandelvakanties" in het bijzonder, worden door "Andalusië Sportief" uitsluitend op basis van "logies accommodatie zonder aanvullende diensten," zoals vliegveldtransfers, transfers per terreinwagen naar wandelroutes diep in het Natuurpark en/of persoonlijke begeleiding tijdens wandelexcursies  aangeboden en uitgevoerd. Voor het eventueel uitbreiden van een verblijf op basis van "logies" met aanvullende diensten, kunt u contact opnemen met de lokale uitvoerder van deze "aanvullende diensten" Salamandra Multi Aventura. Het reserveren en betalen van de activiteiten geschied steeds direct aan Salamandra Multi Aventura, op verzoek zijn we je hierbij behulpzaam.​ De "aanvullende diensten" hier genoemd vormen onder geen enkele voorwaarde een door "Andalusië-Sportief" aangeboden "wandelarrangment" en worden onder de nadrukkelijke verantwoordelijkheid, condities en voorwaarden van Salamandra Multi Aventura uitgevoerd. "Andalusië-Sportief" kan nadrukkelijk op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor de "aanvullende diensten" hier genoemd. 
Prijzen "Andalusië Sportief": 
De door "Andalusië-Sportief" gepubliceerde prijzen kunnen voor verschillende vakantie-activiteiten verschillen in verband met afwijkende condities, de te ondernemen activiteiten, logies, half en/of volpension. Alle accommodatie prijzen zijn inclusief koud en warm water, elektriciteit gas voor de BBQ bij normaal gebruik. In de winter maanden, kan naar behoefte en klimaat, in overleg, eventueel de verwarming of openhaardhout tegen een geringe vergoeding worden gebruikt.
Boekings en Reserveringskosten: 
Andalusië Sportief berekend géén Boekings, Reserveringskosten of seizoentoeslagen in haar aanbiedingen, tenzij expliciet vermeld in de offerte. Voor fietsgroepen geldt een administratie toeslag van 25,00 per persoon.

Minimum verblijf: 
Voor een standaard reservering in de accommodaties van "Andalusië-Sportief", geldt steeds een verblijf van 8 dagen, 7 nachten. Het minimum verblijf van 4 dagen/3 nachten, is uitsluitend van toepassing op een "maatwerk" óf B&B offerte. 
Betalen: 
Na ontvangst van de vluchtgegevens, bevestigen wij de reservering en sturen je de factuur/bevestiging, met aanbetaling instructies per e-mail, waarop je 50% van het (totaal) factuurbedrag naar onze rekening overmaakt. Na ontvangst van de aanbetaling, is de reservering gegarandeerd. Uiterlijk 6 weken voor aankomst in Cómpeta, maak je de resterende 50% van het factuurbedrag aan ons over. Bij het reserveren vanaf 6 weken voor aanvang van het verblijf, dient de huursom in zijn geheel te worden overgemaakt. Voor het boeken van aanvullende activiteiten, zoals mountainbike tours, fiets huur en borgstelling, begeleide wandelroutes, 4x4 excursies etc. dienen de kosten hiermede verband houdend, zoals in de offerte en factuur/bevestiging vermeld, eventueel gelijk met uw aanbetaling, ofwel ter plaatse bij de lokale aanbieder voldaan te worden.

Reis & ongevallenverzekering verplicht: 
Het afsluiten van ​een persoonlijke en voldoende dekking biedende  reis en ongevallenverzekering is voor deze vakantie verplicht. Andalusië Sportief vraagt gegevens van de verzekeringsmaatschappij en polisnummers op het reserveringsformulier te vermelden. Zie ook ons boekingsvoorwaarden. Oók een kortlopende reisverzekering biedt tijdens de vakantie dekking voor SOS-kosten (hulpverlening in nood) reis ongevallen, reisbagage, en medische kosten. In het geval je langer in Spanje zou moeten verblijven, omdat je op de geplande datum niet kunt reizen, zijn extra reis en verblijfskosten in het algemeen door de reisverzekering gedekt en blijft de afgesloten reisverzekering gedurende deze periode eveneens van kracht. Bij diverse maatschappijen geeft dit ook dekking voor de eigen, fiets tijdens het vervoer naar de bestemming, of de gehuurde fiets tijdens het verblijf. Mogelijk moet hiervoor een uitbreiding op de standaard voorwaarden afgesloten worden.

Annuleren: 
Aan het annuleren van een gemaakte reservering en eventueel bijkomende activiteiten en eventuele fiets huur, kunnen mogelijk kosten verbonden zijn. "Andalusië-Sportief" heeft het recht deze kosten op de reeds betaalde reissom in mindering te brengen. Bij het voldoen van de betaling aan ons geef je aan van deze voorwaarden kennis genomen te hebben. Een door ons bevestigde en geheel óf gedeeltelijk betaalde reservering, kan uitsluitend per e-mail geannuleerd worden. Je hebt de mogelijkheid de reservering gedurende de eerste 7 dagen na aanvraag, per e-mail, kostenloos te annuleren. Hier op zullen wij de annulering, eveneens per e-mail ,onder vermelding van eventuele annuleringskosten aan je bevestigen. De annuleringskosten bedragen 25% bij annuleren tot 3 weken vóór de overeengekomen aankomst datum, 75% bij annuleren vanaf 3 weken tot 1 week vóór de aankomst datum en 100% bij annuleren vanaf 1 week vóór de aankomst. 

Annulering verzekering: 
Wij adviseren drngend voor deze reis een annuleringsverzekering af te sluiten. Met een annuleringsverzekering bent u verzekerd tegen noodgedwongen annulering, of voortijdig beëindigen van je vakantie. Ook vertrek vertragingen worden vaak vergoed. In het algemeen, kan een annuleringsverzekering, tot slechts 7 dagen ná boeking bevestiging van de reis afgesloten worden. Wij adviseren eveneens kennis te nemen van de annulering voorwaarden van de gekozen luchtvaartmaatschappij; met name "budget aanbieders" hebben soms ongunstige, meestal kostbare annulering voorwaarden en condities.

Doorlopende reis en annuleringsverzekering: 
Gaat u per jaar meer dan 17 dagen op vakantie vakantie, dan kan een "doorlopende"reis en annuleringsverzekering voordeliger zijn dan individueel afgesloten, kortlopende verzekeringen.

Aansprakelijkheid "Andalusië-Sportief"​: 
Voor het verblijf in onze accommodaties, alsmede de door gasten te ondernemen activiteiten tijdens het verblijf te Cómpeta of gedurende de heen en terugreis vanuit Nederland naar Cómpeta, kan "Andalusië-Sportief" nadrukkelijk op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. Door het doen van uw aanbetalingverplichting jegens "Andalusië-Sportief", inzake de door u geboekte accommodatie bevestigt u hiervan kennis genomen te hebben. Voor het deelnemen aan activiteiten van derden (Salamandra Multi Aventura/Caballos Mosquin etc) geldt uitsluitend de aansprakelijkheid van deze aanbieders. Als onderdeel van fietshuur dient u een huurcontract met aansprakelijkheids overeenkomst in te vullen en een borgsom voor aanvang van de huur periode te voldoen. 

Downloaden van digitale informatie: 
Downloaden van de op de website www.andalusie-sportief.eu, in welke vorm dan ook vermelde wandel en fietsroutes, of andere (toeristische) informatie en het gebruik hiervan tijdens uw verblijf in Cómpeta, doet u volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Andalusië-Sportief en/of de aan haar verbonden personen zijn op geen enkele wijze, direct of indirect aansprakelijk. De op de website www.andalusië-sportief.eu aangeboden informatie betreffende wandel- en fietsroutes, of andere (toeristische) informatie beschikbaar in het publieke domein, vormen nadrukkelijk op geen enkele wijze een onderdeel van de door u bij Andalusië-Sportief geboekte vakantie; hieraan liggen géén ‘arrangements’ voorwaarden ten grondslag en aan het downloaden van deze informatie kan geen enkel recht jegens Andalusië-Sportief worden ontleend.

Uitvoeringverplichting: 
"Andalusië Sportief" is uitsluitend verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de aangeboden accommodatiehuur, overeenkomstig de in redelijkheid gewekte verwachtingen bij de reiziger. Bij het verlopen van verblijf en eventuele "aanvullende activiteiten" volgens de in redelijkheid gewekte verwachtigen, is "Andalusië Sportief" niet verplicht enige schade ingevolge tekortkomingen aan reiziger te vergoeden. Bij het vaststellen van eventuele tekortkomingen/schade door reiziger, is het aan reiziger deze schade bij "Andalusië Sportief" of direct bij de uitvoerder van de activiteit, nog tijdens zijn/haar verblijf te Cómpeta, schriftelijk te melden.

Andalusië Sportief is niet verantwoordelijk voor: 
Tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door, of toe te schrijven aan de reiziger zelf, inbegrepen hierin is schade veroorzaakt door de gezondheids toestand van de reiziger bij het aangaan van de overeenkomst. In deze gevallen kan géén aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt. Schade voortvloeiend uit annuleringen van bij de overeenkomst betrokken derden, zoals, maar niet beperkt door, wijzigingen of annuleringen van luchtvaartmaatschappijen, spoorwegen, bus en taxi ondernemingen. In deze gevallen kan géén aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt. Enige schade of aanspraak op vergoeding, restitutie van de reissom, indien de reiziger bij een incident, niet over de verplichte reis en ongevallenverzekering zou blijken te beschikken. In deze gevallen kan géén aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt.

Opmerking: 
"Andalusië Sportief" is gerechtigd van het aangeboden produkt af te wijken indien dat voor het goede verloop van het verblijf, óf het belang van de gast gewenst is. Tevens is "Andalusië Sportief" gerechtigd deelnemer(s) van verdere deelneming aan "aanvullende activiteiten" uit te sluiten, indien lichamelijke of geestelijke afwijkingen, of onvoldoende conditie van de reiziger, de veiligheid tijdens de deelneming aan de activiteit ernstig zou belemmeren. In deze gevallen zijn de hieraan verbonden kosten en gevolgen, voor rekening van de reiziger en kan géén aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt.​ Als een reiziger zefstandig vrijwillig besluit het verblijf te beïndigen, kan hij/zij geen enkele aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt.​

Aanvang van uw vakantie verblijf: 
Aanvang van het verblijf kan in principe op ieder dag van de week. Hierdoor kun je optimaal gebruik maken van de vaak voordelige vlucht aanbiedingen buiten het het weekend! Wel altijd eerst checken of de accommodatie voor de gewenste periode inderdaad nog beschikbaar is! Bellen kan óók, (0034) 629031167.

Beschikbaarheid accommodatie: 
De gereserveerde accommodatie is beschikbaar van 15.00 op de dag van aankomst, tot 10.00 op de dag van vertrek. Deze tijden kunnen, in overleg, aangepast worden aan de aankomst/vertrek tijden op het vliegveld.

Bedden & linnengoed: Alle "Andalusië-Sportief" accommodaties zijn voorzien van één en twéépersoons bedden in de door u gewenste opstelling. Dekbedden, kussenslopen, ruim voldoende, hand en zachte badhanddoeken, keuken en theedoeken alsmede afwasmiddel en vuilniszakken, behoren tot de standaard uitrusting en zijn inclusief in de aangeboden accommodatie of arrangementsprijs.

Keuken uitrusting: 
Alle "Andalusië-Sportief" accommodaties zijn uitgerust met een volledig ingerichte keuken óf kitchenette met koel/vries kastje, elektrische kookplaat, ruim voldoende potten, pannen, glaswerk, bestek en servies. Als je, per ongeluk, iets breekt, geef je dat even bij ons aan. Als dit een substantieel onderdeel van de accommodatie betreft, vragen we je dit te vergoeden. In het algemeen, zal je reisverzekering e.e.a. aan je terugbetalen.

Borgstelling Accommodatie: 
Bij het in ontvangst nemen van de sleutel(s) voor de "Andalusië-Sportief" accommodatie, is deze gerechtigd een waarborg van €35,00 te eisen. Dit bedrag wordt aan het eind van de huurperiode, bij het inleveren van de sleutel(s) weer terugbetaald. Bij verlies van de sleutel(s) c.q. het niet conform de voorwaarden schoon achterlaten van de accommodatie, vervalt de terugbetaling verplichting voor de borg.

Schoonmaak: 
De schoonmaak aan het eind van het verblijf is in de aangeboden accommodate of arrangementsprijs inbegrepen. Bij een verblijf van meer dan één week, wordt de accommodatie, in overleg, aan het eind van de eerste huurperiode van 8 dagen/7 nachten, schoongemaakt en het bed en bad linnengoed gewisseld. Wij vragen je medewerking om de accommodatie, aan het einde van de huurperiode, weer schoon en glad, met afgehaalde bedden en over de stoelen gehangen (natte) handdoeken, aan ons op te leveren. Wij verzoeken je vriendelijk, de op de laatste dag nog aanwezige vuilnis in een plastic zak te verzamelen en bij de voordeur van de accommodatie te laten staan. (Gedurende het verblijf kan het afval iedere avond, in de door de gemeente geplaatste containers in de nabijheid van de accommodatie, gedeponeerd worden) Bij het niet voldoen aan ons verzoek, vervalt de borgstelling (€35,00) aan ons ter dekking van de extra kosten verbonden aan de schoonmaak.

Klachten: 
Door reizigers gemelde klachten, die in alle redelijkheid óp of aanmerkingen te boven gaan, dienen zo spoedig mogelijk, op de plaats waar de klacht ontstond, uitsluitend schriftelijk, nog tijdens het verblijf, te worden ingedient bij "Andalusië Sportief" of de desbetreffende uitvoerder van "aanvullende activiteiten". Alleen klachten/opmerkingen, die ingevolge bovenvermelde zijn aangebracht, zullen in behandeling worden genomen. "Andalusië-Sportief" kan echter nadrukkelijk op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor de "aanvullende diensten" hier genoemd. 

Condities fietsverhuur: "
Andalusië Sportief" of de verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd en huurder wordt geacht de gehuurde fiets, bij de aanvang van de overeengekomen huurperiode, betreffende uitsluitend volle dagen, in goede staat te hebben ontvangen. Het gebruik van de gehuurde fiets is geheel voor eigen risico van huurder. De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets beheren. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen en het verloren gaan van de gehuurde fiets en zal reparatiekosten, als ook de vervanging waarde van de fiets, indien van toepassing, vergoeden. Deze vergoeding zal aan het eind van de met verhuurder overeengekomen huurperiode, uiterlijk op de gestelde inleverdatum van de fiets, contant aan verhuurder voldaan worden. Bij het later dan de overeengekomen huurperiode inleveren van de fiets, is verhuurder gemachtigd de volle daghuur in rekening te brengen. Ten allen tijde is verhuurder gerechtigd, zijn vordering op huurder, in zake eventuele schadevergoeding, of het te laat inleveren van de fiets, op de gestorte waarborgsom te verhalen. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht. De huurder zal in het bezit van een reis en ongevallen verzekering zijn. Bij voortijdig inleveren van de gehuurde fiets, blijft de volledig overeengekomen huursom onverkort gelden.

Borgstelling fiets huur: 
De borgstelling bij fiets huur, in combinatie met een "Andalusië-Sportief" verblijf, is afhankelijk van het type fiets; voor een MTB fietsen €50,00, Racefiets €100,00 en de carbon racefiets €250,00 per fiets per huurperiode. De borgstelling is gelijk met de reservering van de accommodatie te voldoen. Bij het in goede staat terugbrengen van de fiets, wordt de borgstelling binnen 5 dagen op de rekening teruggestort. Eventuele schade en daar aan verbonden reparatie aan fietsen wordt uit de borgstelling betaald.

Transportkosten huurfiets: 
Voor het brengen/halen van de huur fietsen van de verhuurder naar/van de "Andalusië-Sportief" accommodaties, kan eventueel een bedrag van €30,00 Euro, bij het halen én terugbrengen, onafhankelijk van het aantal fietsen, per huurperiode, in rekening gebracht.

Annuleren fietshuur en hieraan verbonden activiteiten:
Aan het annuleren van fietshuur en eventuele begeleiding, clinic's etc. kunnen mogelijk kosten verbonden zijn. "Andalusië-Sportief" heeft het recht deze kosten op de reeds (aan)betaalde reissom in mindering te brengen. Bij het voldoen van de betaling aan ons geef je aan van deze voorwaarden kennis genomen te hebben. Een door ons bevestigde en geheel óf gedeeltelijk betaalde reservering, kan uitsluitend per e-mail geannuleerd worden. Je hebt de mogelijkheid de reservering gedurende de eerste 7 dagen na aanvraag, per e-mail, kosten loos te annuleren. Hier op zullen wij de annulering, eveneens per e-mail ,onder vermelding van eventuele annuleringskosten. De annuleringskosten bedragen 25% bij annuleren tot 3 weken vóór de overeengekomen aankomst datum, 75% bij annuleren vanaf 3 weken tot 1 week vóór de aankomst datum en 100% bij annuleren vanaf 1 week vóór de aankomst.

Annulering verzekering: 
Wij adviseren voor deze reis een annuleringsverzekering af te sluiten. Wij adviseren eveneens kennis te nemen van de annulering voorwaarden van de gekozen luchtvaartmaatschappij; met name "budget aanbieders" hebben soms ongunstige, meestal kostbare annuleringsvoorwaarden.Zie ook "Annulering verzekering" onder "RESERVEREN".

Reis & ongevallenverzekering: 
Het afsluiten van ​een persoonlijke en voldoende dekking biedende  reis en ongevallenverzekering is voor deze vakantie verplicht.  Andalusië Sportief  verzoekt u de gegevens van de verzekeringsmaatschappij en polisnummers op het reserveringsformulier te vermelden.Bij diverse maatschappijen geeft dit ook dekking voor de eigen, fiets tijdens het vervoer naar de bestemming, of de gehuurde fiets tijdens het verblijf. Voor het verblijf in onze accommodaties, alsmede wandel, fiets, paardrij of andere te ondernemen activiteiten tijdens uw verblijf te Cómpeta of gedurende de heen en terugreis vanuit Nederland naar Cómpeta, kunnen wij op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. Door het doen van uw aanbetaling verplichting jegens ons, inzake het door u geboekte "Andalusië Sportief" arrangement, bevestig je hiervan kennis genomen te hebben. Voor het deelnemen aan activiteiten van derden geldt de verplichting tot het invullen van een document door hen aangereikt m.b.t. de aansprakelijkheid van deze aanbieders. Zie ook "Annulering verzekering" onder "RESERVEREN".

Helmplicht: 
Het dragen van een helm is in Spanje voor fietsers verplicht buiten de bebouwde kom. Je bent, tijdens je verblijf bij Andalusië-Sportief, verplicht een helm te dragen tijdens het deelnemen aan alle fiets en mtb activiteiten. Hetzelfde is van toepassing op paardrij activiteiten.

Identificatie Plicht: 
U bent, zoals dat ook het is in Nederland,  tijdens het verblijf in Spanje en het deelnemen aan Anadalusië Sportief activiteiten, ten alle tijden verplicht een identificatie document bij u te dragen. Dit is uiteraard ook van belang bij een eventuele calamiteit of ongeval(letje) tijdens het deelnemen aan sportieve activiteiten.